Jan Bártl - kurzy autoškoly Kájov

Staré Dobrkovice 2, 381 01 Kájov Jihočeský kraj

 • Mobil: +420 602 118 108
 • IČO: 60635444

Popis činnosti

Autoškola Bártl působí v Českém Krumlově již od roku 1995. Můžete u nás získat řidičský průkaz na osobní automobil (sk. B) a na motocykl (sk. AM, A1, A).

Provádíme kondiční jízdy na uvedené skupiny a školení řidičů referentských vozidel. Naše výuka je založena na individuálním přístupu k žákům.

Snažíme se maximálně využít volného času uchazečů. Protože máme zájemce o ŘP i z odlehlých částí regionů Č. Krumlova, zajišťujeme v rámci našich možností dopravu na výuku.

Dále je to možnost jízd i po krajkém městě České Budějovice. Studuješ v Budějovicích a dojíždíš zpět do Krumlova? Tak pak jsme ta správná autoškola...

Učitelé:

 • Jan Bártl
 • Jan Votava
 • Jiří Kostka

Vozový park:

 • Škoda Roomster 1,4
 • Škoda Fabia 1,2
 • Motocykl Sukida 125 11KW (skupina AM, A1)
 • Motocykl Yamaha RMO2 34 KW (skupina A2)
 • Motocykl Kawasaki ER650 53KW (skupina A)

Vyučujeme :
Skupiny

 • Skupina B
 • Věková hranice – 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg , s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.
 • Zahrnuje skupinu A1 – Skútr s automatickou převodovkou. Možnost domluvit si kondiční jízdy

 

 • Skupina AM
 • o Věková hranice – 15 let. Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.
 • U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů.
 • U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg.
 • K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.

 

 • Skupina A1
 • Věková hranice – 16 let .
 • Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.

 

 • Skupina A2
 • Věková hranice – 18 let.
 • Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.
 • Skupina A
 • Věková hranice – 24 let.
 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (t. j. s vyšším výkonem než 15 kW).
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

 

 

 • Skupina A
 • Věková hranice – 24 let.
 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (t. j. s vyšším výkonem než 15 kW).
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

 

Výcvik řidičů:


Teorie


Výuka probíhá na učebně autoškoly formou konzultací.
K výuce máme kvalitní výukový program na CD-ROM od firmy Schroter, od které kupujeme autorská práva včetně aktualizací. Výukový program obsahuje: teorie jízdy, zásady bezpečné jízdy, nauka o konstrukci a údržbě vozidla, dopravní značky, řešení křižovatek, pravidla silničního provozu atd. Na závěr svého studia můžete otevřít soubor tzv. e-testů, které svou skladbou odpovídají závěrečné zkoušce. Program můžete využít na učebně autoškoly. K individuální přípravě obdržíte autorskou kopii tohoto programu při zahájení kurzu.
Vzhledem k častým změnám v zákonech o silničním provozu tištěné učebnice neprodáváme, doporučujeme zakoupení učebnice v době zahájení výuky


Praktický výcvik v jízdě
Praktická příprava je rozdělena do několika etap, tak aby bylo možno naučit žáka základním úkonům a poté ho zdokonalovat ve stále složitějších situacích.
výuka na autotrenažéru - nácviku rozjezdů, řazení rychlostních stupňů, práce s volantem
jízda s autem v minimálním provozu
postupné přecházení na složitější dopravní situace

 

veškeré další informace naleznete na naší webové stránce nebo nás kontaktujte na naší emailové adrese či telefoním kontaktu.

Odeslat poptávku nebo dotaz: Jan Bártl - kurzy autoškoly Kájov

Otevírací doba: Dle telefonické domluvy
Staré Dobrkovice 2, 381 01 Kájov